Another case of the persistence of matter. And of pleasure.
(Ett annat fall av materiens framhärdande. Och av njutning.)

Measurements: height: 251 cm, width: 113 cm

Materials: iron, iron net, velvet curtain

Year: 2012

Links: